DateKhateeb
Friday July 5thShaykh Musleh Khan
Friday July 12th Shaykh Nour Kabbani (Guest USA).
Friday July 19th Shaykh Yousuf Hague
Friday July 26thDr Munir Kassem.