DateKhateeb
June 2ndShaykh Musleh Khan
June 9Dr Shabir Ally
June 16 Shaykh Zahir bachuss
June 23Shaykh Faraz Rabbani
June 30Shaykh Ayman Tahir
EID 1 - 8AMShaykh Arij Anwer
EID 2 - 10am Shaykh Musleh Khan